Người dân là chủ thể ở cơ sở

  169 liên quanGốc

  Trong kết quả chung về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh Thái Nguyên năm 2020, trục nội dung về 'Tham gia của người dân ở cấp cơ sở' có sự chuyển biến nhiều nhất và vươn lên đứng đầu cả nước với 6,22 điểm. Đây là kết quả của công tác tuyên truyền, cũng như nỗ lực của chính quyền các cấp trong việc tạo điều kiện để người dân tham gia các công việc ở địa phương.

  Người dân xóm 4, xã Phúc Thuận (T.X Phổ Yên) trao đổi việc giải phóng mặt bằng để mở rộng tuyến đường bê tông trục chính của xóm từ 3m lên 5m.

  Trục nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” bao gồm 4 tiêu chí thành phần, diễn giải ra gồm: Hiểu biết của người dân đối với các chế độ chính sách hiện hành và vị trí lãnh đạo; cơ hội tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và tổ trưởng thôn, xóm; chất lượng bầu cử và đóng góp tự nguyện của người dân vào việc xây mới hoặc tu sửa các công trình công cộng.

  Bà Phạm Thị Hải, ở tổ dân phố Dộc Mấu, thị trấn Đu (Phú Lương) chia sẻ: Tháng 9 vừa qua, tổ dân phố Dộc Mấu tổ chức bầu tổ trưởng. Chúng tôi đã họp bàn, giới thiệu 2 ứng cử viên; 100% đại diện các hộ tham gia bỏ phiếu. Kết quả, bà Hoàng Thị Lộc tiếp tục trúng cử với tỷ lệ tín nhiệm cao.

  Còn ông Ma Khánh Tốn, ở xóm Đồng Coóc, xã Bình Thành (Định Hóa) thì nhận xét: Từng là bí thư chi bộ xóm, tôi nhận thấy bà con quan tâm và hiểu biết các văn bản chính sách ngày càng đầy đủ. Từ đó, người dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân. Những cá nhân có năng lực, nhiệt tình với công việc tập thể được bố trí phụ trách các chức danh phù hợp, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

  Người dân xóm Cặm Phước, xã Kim Phượng (Định Hóa) tham gia sửa chữa hệ thống mương thủy lợi.

  Trong số các tiêu chí thành phần, đánh giá người dân tự nguyện đóng góp để đầu tư xây mới hoặc tu sửa các công trình công cộng, dân sinh ở địa bàn cư trú của tỉnh Thái Nguyên đứng đầu toàn quốc. Đây là kết quả việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, với nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và nhân dân thụ hưởng”; qua đó huy động tốt nguồn lực từ nhân dân.

  Ông Ôn Văn Huân, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thuận (T.X Phổ Yên) thông tin: Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện công khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, thủ tục hành chính, mức thu các loại phí, lệ phí. Người dân được bàn, tham gia ý kiến để cấp có thẩm quyền quyết định việc xây dựng hương ước, quy ước; bầu và bãi nhiệm các chức danh ở khu dân cư; quy mô, kinh phí và mức đóng góp các công trình cần sự đối ứng…

  Theo thống kê, đến nay, 178/178 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã rà soát và sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước của các thôn, xóm cho phù hợp. Thái Nguyên hiện có 178 ban thanh tra nhân dân, 252 ban giám sát đầu tư cộng đồng. Riêng những tháng đầu năm 2021, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở các thôn, xóm, tổ dân phố trong tỉnh đã tổ chức 361 cuộc giám sát, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết 33 vụ việc.

  Theo kế hoạch cải thiện Chỉ số PAPI đã được UBND tỉnh ban hành, trục nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” tiếp tục được quan tâm. Theo đó, tỉnh sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền để nâng cao hiểu biết của người dân về các chủ trương, chính sách pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia các tổ chức xã hội, nhóm, câu lạc bộ tự lập theo quy định của pháp luật. Công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thường xuyên tổ chức tiếp xúc đối thoại, tạo điều kiện cho người dân được biết, tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, kế hoạch địa phương. Đồng thời, tăng cường quản lý, kiểm tra việc đóng góp các loại quỹ, đảm bảo việc xây dựng, tu sửa các công trình công cộng có sự đối ứng của người dân…

  Hồng Tâm

  Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/chinh-tri/nguoi-dan-la-chu-the-o-co-so-292118-97.html