Người dân khổ sở bên dòng nước 'chết'

Nhiều năm qua các hộ dân tại phường Thụy Khuê, Hà Nội luôn phải sống trong tình trạng mất vệ sinh, ô nhiễm nặng từ mương Thụy Khuê. Mặc dù cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt quyết định cải tạo, cống hóa tuyến mương này từ năm 2012, nhưng đến nay dự án vẫn “án binh bất động”…