Người dân Hà Nội tích cực tham gia chuyển đổi số

Những ngày đầu năm 2024, khắp các con phố có hàng quán kinh doanh, hay chợ của Hà Nội đều bắt gặp hình ảnh người dân mua sắm không dùng tiền mặt. Đó là kết quả của 3 mục tiêu trụ cột trong chuyển đổi số mà Hà Nội đặt ra.

Cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đến nay, Hà Nội vẫn duy trì là một trong các tỉnh, thành phố đầu tiên bảo đảm đầy đủ các điều kiện và kết nối thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư phục vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Các chỉ số xếp hạng, đánh giá liên quan chuyển đổi số năm qua được nâng cao.

Người dân Hà Nội tích cực tham gia chuyển đổi số

Người dân Hà Nội tích cực tham gia chuyển đổi số

Chỉ trong thời gian ngắn, thành phố Hà Nội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các hệ thống lớn, dùng chung toàn thành phố như Hệ thống thông tin báo cáo, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các quy định, quy chế kèm theo để bảo đảm vận hành, khai thác.

Chuyển đổi số là một quá trình thường xuyên, liên tục. Với quy mô của một thành phố 10 triệu dân như Hà Nội thì đây là khối lượng công việc không nhỏ. Nhưng với quyết tâm cao, thành phố Hà Nội chắc chắn sẽ có những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực chuyển đổi số trong thời gian tới, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-dan-ha-noi-tich-cuc-tham-gia-chuyen-doi-so-221605.htm