Người dân có thể tự cập nhật bằng lái xe lên VNeID

Bộ Công an phấn đấu thực hiện trong tháng 12-2023, người dân sẽ được tự cập nhật các dữ liệu cá nhân liên quan như giấy phép lái xe lên VNeID và xác thực.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nguoi-dan-co-the-tu-cap-nhat-bang-lai-xe-len-vneid-103932.htm