Người dân bên kia “cổng trời” Quảng Nam đã được cứu đói

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Báo NLĐ Online ngày 13-11, có bài viết "Cái đói đe dọa bên kia “cổng trời” Quảng Nam, phản ánh về việc hơn 6.000 người dân đồng bào Cơtu ở 4 xã Tr’hy, Axan, Ch’um, Gary (Tây Giang - Quảng Nam) bị đói ăn do mưa lũ liên tục làm cô lập trong nhiều ngày qua.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/208429.asp