Người cựu chiến binh già và 4 người con điên dại

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Gia đình có hoàn cảnh éo le đó là gia đình ông Nguyễn Văn Truyền (74 tuổi) bà Đinh Thị Định (68 tuổi) ở xóm 6, Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=51990