Người cộng sản trong danh sách 'rất nguy hiểm' của mật thám Pháp được minh oan

Sáng 2/10, Đảng ủy, UBND xã Diễn Phong tổ chức lễ đón nhận Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An công nhận ông Đậu Dụ, tên hoạt động cách mạng là Đậu Giá, sinh năm 1908, mất năm 1977, là người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945.

Chân dung ông Đậu Dụ. Hồ sơ của ông do mật thám Phát lập được tìm thấy trong Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh.

Cuộc đời hoạt động cách mạng bí mật của ông Đậu Dụ bắt đầu từ năm 1928, từ tổ chức Thanh niên cách mạng đồng chí Hội cho đến khi chi hội này trở thành Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Diễn Châu và sau này là Chi bộ Đảng Tổng Vạn Phần.

Ông được tổ chức Đảng phân công hoạt động ở nhiều nơi, từ Diễn Châu cho đến Đô Lương, trong đó có cả phải tranh chức làm Bang Tá Tổng Lý Trai huyện Diễn Châu để che chở cho cán bộ cách mạng hoạt động. Mật thám Pháp đã ghi trong hồ sơ theo dõi ông là cộng sản C2 rất nguy hiểm.

Do nhiều nguyên nhân, mãi đến năm 2009, hồ sơ về người cộng sản kiên trung Đậu Dụ mới tìm thấy, và cũng phải mất nhiều năm sau để xác minh, công nhận.

Võ Ngọc Sơn