Người Công giáo ở Đồng Nai xây dựng khối đoàn kết dân tộc

450 đại biểu đại diện cho gần 700.000 linh mục, tu sĩ và giáo dân của gần 300 giáo xứ, 41 dòng tu nam nữ và các giáo họ tại Đồng Nai đã tham gia Đại hội đại biểu những người Công giáo tỉnh Đồng Nai lần thứ V.