Người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử có thể bị phạt tù

    23 liên quanGốc

    Căn cứ vào quy định tại Điều 95 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, Bộ luật Hình sự quy định cụ thể 2 tội liên quan đến bầu cử.

      Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nguoi-co-hanh-vi-vi-pham-phap-luat-ve-bau-cu-co-the-bi-phat-tu-187774.html