Người chuyên cắm hoa “Nhà nước”

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Trong mỗi cuộc tiếp khách, gặp gỡ, các nghi thức hay phiên họp của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ ta hôm nay luôn có mặt những lẵng hoa đẹp, trang trọng. Thế nhưng, ít người biết tác giả của những “tác phẩm thị giác” ấy là ai...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/157683