Người chồng trẻ con

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Họ đã từng yêu nhau đến mức quyết liệt lấy nhau, bỏ qua những lời khuyên can của cha mẹ, bà con, đã có hai mặt con, đã từng chia ngọt sẻ bùi. Vậy mà bây giờ người chồng đứng trước vành móng ngựa và người bị hại chẳng phải ai khác lại chính là người vợ đầu ấp tay gối suốt 15 năm trời...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200852/20081226120800.aspx