Người chồng phụ bạc

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Sống ở vùng nông thôn nghèo miền Trung, quanh năm tôi phải lăn lộn với ruộng đồng để kiếm sống và nuôi con, vất vả là thế nhưng tôi không hề than vãn với ai, chỉ có một nỗi buồn đó là người chồng đầy bạo lực của tôi. Tuần nào anh cũng đánh vợ con dăm ba lần với những lý do không đâu.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/226414.asp