Người chơi Soul Calibur IV sẽ 'bội thực da thịt'

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Vốn thuộc một series trò chơi chẳng mấy... kín đáo, Soul Calibur IV còn mang thêm đặc điểm mới cho phép phá hủy giáp trên người nhân vật.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Chuyen-game/2008/07/3B9AE6C5