Người chơi quên game để chuẩn bị đón Tết cổ truyền

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Không "cày" như các đợt nghỉ khác trong năm, thời gian này là lúc họ dành cho gia đình và bạn bè.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Chuyen-game/2009/01/3B9AEE73