Người chết giữ chân người sống

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Câu này phải hiểu theo nghĩa đen 100% mới chính xác. Chả là một người đàn ông làm nghề giao báo tên Bruce Pitts cảm thấy có điều gì đó bất thường khi báo tràn đầy hòm thư của một gia đình vốn rất siêng đọc báo.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/2008/4/30/236776.tno