Người cán bộ công an với ký ức về bảo vệ tiếp quản Thủ đô

62 năm đi qua, nhưng niềm vui ngày giải phóng Thủ đô dường như vẫn in sâu trong ký ức của những người lính - những con người đã kiên cường chiến đấu để làm nên thành quả cách mạng. Phóng sự sau đây, sẽ làm rõ thêm về ngày vui lịch sử ấy, thông qua ký ức của những người cán bộ công an tham gia bảo vệ, tiếp quản Thủ đô năm 1954.