Người Bỉ biểu tình kêu gọi đoàn kết dân tộc

NDĐT – Khoảng 35 nghìn người dân từ vùng nói tiếng Pháp và tiếng Hà Lan của nước Bỉ đã diễu hành ở thủ đô Brussels ngày hôm qua để bày tỏ ủng hộ sự thống nhất, phản đối âm mưu chia rẽ đất nước.