Người Anh ít được yêu mến ở châu Âu

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Một cuộc thăm dò mới đây với 362 công dân từ 27 nước EU cho thấy người ở những quốc gia khác nhau yêu mến nhau nhiều hơn sau khi họ biết nhau, trừ trường hợp người Anh.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/2007/10/mlnews.2007-10-24.8626872785