Ngừng thu phí đánh bắt thủy sản trên hồ Dầu Tiếng

Từ ngày 1/6/2009, Cty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng đã triển khai thu phí đánh bắt thủy sản trên lòng hồ Dầu Tiếng, với mức thu từ 50.000-200.000 đ/ngư cụ.

Tuy nhiên, trước phản ứng của nhiều hộ dân phí đánh bắt như trên là quá cao (được phản ánh qua kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh lần thứ 17), Cty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng đã ngừng thu phí đánh bắt thủy sản của người dân trong hồ để chờ UBND tỉnh Tây Ninh ban hành văn bản chỉ đạo về việc này. Đồng thời Cty cũng đang bàn biện pháp xử lý số tiền đã thu là 40 triệu đồng.