Ngưng sử dụng Peritol

Nhiều năm qua, Bộ Y tế thiếu quy định về việc sử dụng Peritol. Quyết định chính thức có tiếp tục cho phép dùng Peritol để trị biếng ăn cho trẻ hay không, dự kiến, được bộ đưa ra hôm nay, 6-12