“Ngừng giải chấp sẽ không ảnh hưởng đến thanh khoản”

Quan điểm của TS. Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng về việc các ngân hàng ngừng giải chấp chứng khoán...