Ngửi hoa hồng để... tránh ác mộng

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Những gì bạn ngửi thấy trong khi ngủ sẽ ảnh hưởng đến những gì bạn gặp trong giấc mơ, mà cụ thể là mùi trứng thối gây ra ác mộng, còn hương hoa hồng mang lại cảm xúc ngọt ngào.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2008/9/100090.cand