Ngửi hoa hồng để có những giấc mơ đẹp

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Theo các nhà nghiên cứu những giấc mơ đẹp được tạo ra từ các hương hoa thơm. Chỉ cần hít hương thơm của hoa hồng, bạn sẽ có những giấc mơ đẹp.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2008/9/100025.cand