Ngừa tận gốc các vi phạm trật tự xây dựng đô thị

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sắp tới, Bộ Xây dựng sẽ tổng kết hơn một năm thực hiện Quyết định 89 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 18/6/2007 về việc thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng cấp quận, huyện và phường xã, thị trấn tại Hà Nội và TP.HCM.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=120129