Ngư dân Quảng Ngãi liên tục trúng lộc biển đầu năm

Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, nhiều tàu thuyền của ngư dân Quảng Ngãi trở về với đầy các loại thủy sản. Ngư dân phấn khởi nên hối hả vươn khơi với hy vọng về một mùa biển mới thuận lợi và bội thu.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ngu-dan-quang-ngai-lien-tuc-trung-loc-bien-dau-nam-111728.htm