Ngư dân bắt hơn 3 tấn cá mạu bơi sát bờ

Phát hiện đàn cá mạu số lượng lớn bơi vào cách bờ khoảng 30 m, hai chủ nhà hàng cùng người dân Hà Tĩnh vây bắt suốt nhiều giờ.

Hoàng Dương