Ngôn ngữ của 9x: Hệ quả và hậu quả

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đến nay thì hầu như ai biết online cũng quen với cách tán gẫu theo cách "made by teens". Thậm chí những 8x năng động vẫn thích sử dụng ngôn ngữ teen để thông tin liên lạc. Vừa nhanh vừa thân thiện, không khô khan cứng nhắc.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=109159