Ngổn ngang hậu tái định cư - Bài 2: Tạm cư, lại lỗi hẹn

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tái định cư (TĐC), tính đến ngày 15-6-2008, trong tổng số 4.636 căn hộ tạm cư trễ hạn trên địa bàn TP có 90% các hộ dân thuộc dự án ngân sách và 81,3% thuộc dự án ngoài ngân sách...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/07/02/102456/8849