Ngọn nến 2007

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Đã bước vào tuổi hưu, nhưng thầy Nguyễn Thành Tương, giáo viên Vật lý Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Hồ Chí Minh), vẫn miệt mài việc nghiên cứu đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy. Chương trình vi tính hỗ trợ giảng dạy Vật lý và sáng kiến phục vụ giảng dạy bộ môn thiên văn của thầy đã đoạt giải thưởng "Ngọn nến sáng tạo" năm 2007 được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113418&sub=74&top=41