Ngôi trường của... trâu!

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Đầu năm 2008, nhiều người đến xã K., huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đều cho rằng xã này chơi sang khi dùng một ngôi nhà hai mái lợp tôn, có sân rộng, điện đóm, nhà vệ sinh nay chỉ dùng để... nhốt trâu bò mỗi khi lũ lụt...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/giam_stress/chuyen_khong_the_ngo/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-14.1623127173