Ngôi nhà của những ngôi sao nghệ thuật

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Hai năm, trước khi tham gia Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, nhìn thấy ở Mai Tuyết Hoa có niềm đam mê âm nhạc truyền thống, GS Hoàng Chương đã khuyến khích cô phát huy niềm đam mê ấy...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.guongmatnghesi.51203.qdnd