Ngôi nhà chai lọ của dị nhân Sài Gòn

Căn nhà của anh Đinh Nguyên Bình, quận Tân Phú, TP.HCM được mọi người gọi là "căn nhà cho lại", nói lái theo căn nhà "chai lọ". Anh đã có 15 năm theo đuổi thú chơi ve chai.

Trương Khởi