Ngôi nhà bằng chai lọ

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Nhà sưu tập đồ sứ Trương Liên Trị ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc nổi tiếng khắp nước về các loại đồ sành, sứ cổ trong nước và nước ngoài sưu tập được trong nhiều thập kỷ. Báu vật sưu tập quý giá nhất của ông Trương là ngôi nhà kiến trúc kiểu Pháp được xây, ghép bằng hàng triệu chai lọ, chum vại, mảnh gốm sứ, bát đĩa đủ loại màu sắc.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/217333.asp