Ngoảnh lại phố mưa

  Báo Sài Gòn Giải Phóng
  Gốc

  Nỗi buồn bước mãi phía trăng
  Một rừng bỏ lại một rằm vẫn theo
  Nhớ nhau bóng đổ bóng xiêu
  Lời không hẹn nữa những chiều dở dang
  Cậy hoa vẫn giữ nụ vàng
  Cậy tình vẫn giữ hoang mang đợi chờ
  Người đi nông nổi lối mưa
  Mùa xưa lá rụng ngày xưa phố dài
  Ai qua trong mịt mờ ai
  Dấu chân cổ tích gửi phai nhạt về!

  LÊ THIẾU NHƠN

  Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//ngoanh-lai-pho-mua-813554.html