Ngoài Việt Nam, những nước nào có ngày Quốc khánh trong tháng 9?

  Báo Kiến Thức
  1 liên quanGốc

  Bên cạnh Việt Nam, hàng chục quốc gia khác trên khắp các châu lục cũng đón mừng ngày Quốc khánh vào tháng 9. Đó là những quốc gia nào?

   Uzbekistan (1/9/1991): Ngày tách khỏi Liên Xô để trở thành quốc gia độc lập.

  Uzbekistan (1/9/1991): Ngày tách khỏi Liên Xô để trở thành quốc gia độc lập.

   Eswatini (6/9/1968): Ngày giành độc lập từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

  Eswatini (6/9/1968): Ngày giành độc lập từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

   Brazil (7/9/1822): Giành độc lập từ Vương quốc Liên hiệp Bồ Đào Nha, Brasil và Algarve.

  Brazil (7/9/1822): Giành độc lập từ Vương quốc Liên hiệp Bồ Đào Nha, Brasil và Algarve.

   Bắc Macedonia (8/9/1991): Ngày tách khỏi Liên bang Nam Tư để trở thành quốc gia độc lập.

  Bắc Macedonia (8/9/1991): Ngày tách khỏi Liên bang Nam Tư để trở thành quốc gia độc lập.

   Tajikistan (9/9/1991): Ngày tách khỏi Liên Xô để trở thành quốc gia độc lập.

  Tajikistan (9/9/1991): Ngày tách khỏi Liên Xô để trở thành quốc gia độc lập.

   Costa Rica (15/9/1821): Ngày giành độc lập từ Tây Ban Nha.

  Costa Rica (15/9/1821): Ngày giành độc lập từ Tây Ban Nha.

   Guatemala (15/9/1821): Ngày giành độc lập từ Tây Ban Nha.

  Guatemala (15/9/1821): Ngày giành độc lập từ Tây Ban Nha.

   Honduras (15/9/1821): Ngày giành độc lập từ Tây Ban Nha.

  Honduras (15/9/1821): Ngày giành độc lập từ Tây Ban Nha.

   El Salvador (15/9/1821): Ngày giành độc lập từ Tây Ban Nha.

  El Salvador (15/9/1821): Ngày giành độc lập từ Tây Ban Nha.

   Nicaragua (15/9/1821): Ngày giành độc lập từ Tây Ban Nha.

  Nicaragua (15/9/1821): Ngày giành độc lập từ Tây Ban Nha.

   Mexico (16/9/1810): Ngày giành độc lập từ Tây Ban Nha.

  Mexico (16/9/1810): Ngày giành độc lập từ Tây Ban Nha.

   Papua New Guinea (16/9/1975): Giành độc lập từ Australia.

  Papua New Guinea (16/9/1975): Giành độc lập từ Australia.

   Chile (18/9/1810): Ngày kỉ niệm Chiến tranh giành độc lập Chile.

  Chile (18/9/1810): Ngày kỉ niệm Chiến tranh giành độc lập Chile.

   Armenia (21/9/1991): Ngày tách khỏi Liên Xô để trở thành quốc gia độc lập.

  Armenia (21/9/1991): Ngày tách khỏi Liên Xô để trở thành quốc gia độc lập.

   Belize (21/9/1981): Ngày giành độc lập từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

  Belize (21/9/1981): Ngày giành độc lập từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

   Malta (21/9/1964): Ngày giành độc lập từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

  Malta (21/9/1964): Ngày giành độc lập từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

   Mali (22/9/1960): Ngày giành độc lập từ Pháp.

  Mali (22/9/1960): Ngày giành độc lập từ Pháp.

   Guinea-Bissau (24/9/1973): Ngày giành độc lập từ Bồ Đào Nha.

  Guinea-Bissau (24/9/1973): Ngày giành độc lập từ Bồ Đào Nha.

   Turkmenistan: 27/9/1991: Ngày tách khỏi Liên Xô để trở thành quốc gia độc lập.

  Turkmenistan: 27/9/1991: Ngày tách khỏi Liên Xô để trở thành quốc gia độc lập.

   Botswana (30/9/1966): Ngày giành độc lập từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

  Botswana (30/9/1966): Ngày giành độc lập từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

  T.B (tổng hợp)

  Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ngoai-viet-nam-nhung-nuoc-nao-co-ngay-quoc-khanh-trong-thang-9-1743815.html