Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ công du các nước Arập

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 22/10, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ali Babacan đã đến Côoét trong chuyến công du các nước Arập để giải thích về kế hoạch của nước này trước các vụ tấn công của quân du kích người Cuốc ở miền Bắc Irắc.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/219393/Default.aspx