Ngoại trưởng Mỹ nhận sai trong việc tái thiết Irắc

    Báo VTC News
    Gốc

    Năm năm sau ngày liên quân Mỹ-Anh tràn vào Irắc và lật đổ Tổng thống Saddam Hussein, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã thừa nhận những nỗ lực nhằm tái thiết Irắc "lẽ ra phải bắt đầu sớm hơn nhiều".

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/240145/Default.aspx