Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton: 'Mỹ - Trung ngồi cùng thuyền'

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trung Quốc hiện là nước mua nhiều trái phiếu chính phủ Mỹ nhất, và bà Clinton nói rằng tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực này sẽ là "một quyết định thông minh".

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=130643