Ngoại trưởng ASEAN thảo luận về cộng đồng chung

Bangkok Post ngày 17-1 đưa tin, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã khai mạc tại thành phố Bagan, Myanmar.

Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu, tham dự hội nghị. Phiên họp tập trung thảo luận định hướng và nội dung làm việc của ASEAN trong năm 2014, trong đó có quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, những ưu tiên của nước chủ nhà Myanmar trên cương vị Chủ tịch ASEAN hiện nay. Đây là cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên trong năm 2014 của ASEAN dưới sự chủ trì lần đầu tiên của Myanmar.

Về tình hình quốc tế và khu vực, các bộ trưởng đã dành nhiều thời gian trao đổi về vấn đề biển Đông. Các bộ trưởng bày tỏ lo ngại về những diễn biến gần đây ở biển Đông, tiếp tục khẳng định lại Nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về biển Đông và tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải và hàng không. Các bộ trưởng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế và trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS), thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) để tạo lập môi trường tin cậy lẫn nhau.

THANH HẰNG