Ngoại tình còn “xử” chồng bằng… mìn tự chế

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Do thù tức vì chồng phát hiện ra chuyện ngoại tình của mình và thường xuyên ngăn cấm, Hoàng Thị Nhàn đã thuyết phục “người tình” cùng dùng mìn tự chế gài để hại ông Sơn...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/12/81588.cand