Ngoại tình cảm xúc đang gia tăng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhiều người ngoại tình về cảm xúc nhưng vẫn không nghĩ rằng mình đang lừa dối người yêu hay bạn đời. Họ nghĩ mình vô tội và vẫn theo đuổi vụ ngoại tình trong tâm tưởng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=77946