Ngoại ngữ - nỗi lo của sinh viên khi ra trường

    Chuyên trang Công an Đà Nẵng - Báo Công an Nhân dân
    Gốc

    (Cadn.com.vn) - Xã hội ngày càng phát triển, sinh viên (SV) có kiến thức ngoại ngữ (NN) tốt sẽ dễ dàng trong cơ hội tìm việc. Đã có những hồi chuông cảnh báo về tình trạng thất nghiệp của giới trẻ do không đáp ứng được trình độ NN, tuy nhiên không phải ét-vê nào cũng ý thức được điều này. Một số bạn ra trường rồi lại hối hả đăng ký học tiếng Anh. Không ít tân cử nhân đã đánh mất những cơ hội việc làm chỉ vì vốn tiếng Anh quá nghèo nàn.

    Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_127768_ngoai-ngu-noi-lo-cua-sinh-vien-khi-ra-truong.aspx