Ngoại ngữ kém dễ mất cơ hội việc làm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Vào năm 2020, mục tiêu mà các nhà hoạch định chiến lược giáo dục đã đặt ra với giáo dục ĐH là SV phải có khả năng sử dụng tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu và làm việc sau khi tốt nghiệp, 80% số SV tốt nghiệp đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ quốc tế.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=145895