Ngô Quang Hải được mời làm đạo diễn Đẹp Fashion Show 7

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Với ý đồ mang chất điện ảnh vào cuộc chơi của thời trang, hội họa và nhiếp ảnh, các nhà tổ chức mời đạo diễn "Chuyện của Pao" thiết kế gương mặt mới cho chương trình thời trang đã có tuổi đời 4 năm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=23&NewsId=93802