Ngỡ ngàng xem phi cơ vận tải khổng lồ C130 hạ cánh thành công trên tàu sân bay

So với các tiêm kích hạm, kích cỡ của máy bay vận tải hạng trung C-130 to lớn hơn nhiều. Sau cuộc thử nghiệm diễn ra thầm lặng ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương, cách bờ biển Boston 500 hải lý, chiếc C-130 Hercules trên đã trở thành chiếc máy bay lớn nhất và nặng nhất từng hạ cánh trên tàu sân bay, một kỷ lục vẫn còn duy trì đến ngày hôm nay.

var videoSrc = "http://streaming.anninhthudo.vn/f5e5e8337bbc27854fab033e748c55e5/598edfb0/2017_08_10/ctainfo/USS_Forrestal_C130_Hercules_Carrier_Landing_Trials.mp4"; var videoAvatar = "/Uploaded/189/2017_08_10/6/giphy_7.gif"; var widthScreen = $(window).width(); var videoWidth = 660; var videoHeight = 371; if (widthScreen > 768 && widthScreen 0) { var youtubeVideoId = videoSrc.substring(videoSrc.lastIndexOf('/') + 1, videoSrc.indexOf('?')) videoSrc = "http://www.youtube.com/watch?v=" + youtubeVideoId; videoSrc = videoSrc.replace("watch?v=", "v/"); document.getElementById("VideoContent").innerHTML = ''; } else { $('#abd_mv').css({ width: videoWidth, height: videoHeight, background: '#000' }); jwplayer("abd_mv").setup({ events: { onReady: function () { var __rd = Math.floor(Math.random() * 2); if (__rd == 0) { //code của Admicro //++console.log('Loading Admicro Ads ...'); var a = document.createElement("script"); a.type = "text/javascript"; a.async = true; a.src = 'http://ads.hosting.vcmedia.vn/js.ashx'; var c = document.getElementsByTagName("script")[0]; c.parentNode.insertBefore(a, c); } else { // //++console.log('Loading Other Ads...'); var abd_width_mv = 320; var abd_height_mv = 54; var abd_skiptime_mv = 7; var poster_src_mv = videoAvatar; var video_src_mv = videoSrc; var abd_tag_mv = "http://delivery.m.ambientplatform.vn/247/mxmlvideoad/zid_1404094100/wid_1373009139/type_inline/eff_mv/cb_[timestamp]"; } } }, flashplayer: 'http://static.anninhthudo.vn/webthemes/mediaplayer.swf', height: videoHeight, width: videoWidth, file: videoSrc, image: videoAvatar, plugins: { "ova-jw": { "ads": { "companions": { "regions": [ { "id": "videoads", "width": videoWidth, "height": videoHeight } ] }, "skipAd": { "enabled": "true" }, "schedule": [ { "position": "pre-roll", "tag": ambient_tag } ] }, "debug": { "levels": "fatal, config, vast_template" } } } }); } var $mediaItems = $('audio'); if (!document.createElement('video').canPlayType) { for (var i = 0; i

Việt Hùng