Ngỡ ngàng dân Hà Nội ra sông Tô Lịch ngủ trưa, câu cá dưới nắng 40 độ

Nước trên đoạn sông Tô Lịch đoạn qua phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, đã sạch hơn. Mùi hôi thối gần như không còn thì việc người dân ra bờ sông ngủ trưa hay câu cá đã không còn là chuyện khó hiểu.

Đại Lâm