Nghiên cứu về y tế ngoài công lập

(ANTĐ) - Ngày 31- 10, Bộ Y tế chính thức triển khai dự án nghiên cứu lĩnh vực y tế ngoài công lập nhằm thí điểm một số giải pháp can thiệp tại tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu để cải thiện hoạt động của các cơ sở hành nghề y tế tư nhân và tăng sự cam kết của các cơ sở này trong cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Khu vực y tế tư nhân ngày càng mở rộng với hơn 65.000 cơ sở trên toàn quốc

Hiện tại, khu vực y tế tư nhân ngày càng mở rộng với hơn 65.000 cơ sở trên toàn quốc, cung ứng 43,3% tổng số dịch vụ ngoại trú và 2,1% tổng số dịch vụ nội trú cho người dân. Tuy nhiên, việc đưa ra các cơ chế phối hợp công - tư phù hợp vẫn là điều mới mẻ, việc tích hợp các hoạt động của y tế tư nhân vào công tác lập kế hoạch chung thời gian qua còn nhiều hạn chế. Các kết quả can thiệp từ nghiên cứu này sẽ được chuyển thành bằng chứng để xây dựng các chính sách phù hợp.

Duy Tiến