Nghiên cứu thí điểm đón khách có hộ chiếu vaccine

    VNEWS
    15 liên quanGốc

    Sau phiên họp cho ý kiến về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, Bộ Chính trị đã Kết luận về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chỉ đạo “Nghiên cứu cho thí điểm sử dụng Hộ chiếu vắcxin với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh". Cộng đồng du lịch rất chờ đợi chủ trương này để khắc phục hậu quả nặng nề do đại dịch covid-19.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/nghien-cuu-thi-diem-don-khach-co-ho-chieu-vaccine-214375.htm