Nghiên cứu sử dụng nguồn kinh phí công đoàn hỗ trợ lao động thất nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm nghiên cứu sử dụng nguồn kinh phí công đoàn để hỗ trợ đoàn viên và người lao động bị mất việc làm hoặc bị cắt giảm việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản 235/VPCP-KGVX về việc báo cáo về tình hình lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp.

Cụ thể, xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo về tình hình lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Công điện số 1170/CĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu sử dụng nguồn kinh phí công đoàn để hỗ trợ đoàn viên và người lao động bị mất việc làm

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu sử dụng nguồn kinh phí công đoàn để hỗ trợ đoàn viên và người lao động bị mất việc làm

Ủy ban Quan hệ lao động nghiên cứu, khuyến nghị nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho các bên liên quan trong việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, bị cắt giảm đơn hàng, việc làm.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm của người lao động trong các doanh nghiệp, trường hợp cần thiết đề xuất biện pháp hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm nghiên cứu sử dụng nguồn kinh phí công đoàn để hỗ trợ đoàn viên và người lao động bị mất việc làm hoặc bị cắt giảm việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, qua tổng hợp báo cáo của các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, tính từ tháng 9/2022 đến hết tháng 8/1/2023 đã có 1.300 doanh nghiệp (tại 50 tỉnh, thành phố) gặp khó khăn, bị cắt giảm đơn hàng nên phải giảm giờ làm của 546.835 người lao động. Trong đó giảm giờ làm hoặc đang ngừng việc có hưởng lương là 491.212 người, chiếm 89,82% tổng số người bị ảnh hưởng; tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương là 7.000 người, chiếm 1,28%, chấm dứt hợp đồng lao động với 48.623 người, chiếm 9% tổng số người bị ảnh hưởng.

Về thưởng Tết, theo tổng hợp chưa đầy đủ từ cơ sở, đa số các doanh nghiệp đều có kế hoạch thưởng Tết dương lịch và âm lịch 2023 cho người lao động. Trong đó, thưởng Tết dương lịch, mức thưởng trung bình năm 2023 thấp hơn khoảng 5% so với năm 2022, đạt khoảng 1,3 triệu đồng/người. Đối với thưởng Tết âm lịch, mức thưởng trung bình dự kiến năm 2023 tương đương năm 2022, với mức thưởng khoảng 1 tháng lương của người lao động (tương đương 6,2 triệu đồng/người).

Cũng theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một số doanh nghiệp có mức thưởng giảm sâu so với năm 2022 như dệt may, da giầy, chế biến gỗ với mức giảm từ 10% - 20%. Mức thưởng Tết cao thuộc về các doanh nghiệp ngành điện tử - công nghệ thông tin; tài chính - ngân hàng; thương mại; chế biến thực phẩm; sản xuất bao bì, nhựa... Một số doanh nghiệp trong tình trạng chờ giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn nên nhiều người lao động không có tiền thưởng Tết.

Văn Kiên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nghien-cuu-su-dung-nguon-kinh-phi-cong-doan-ho-tro-lao-dong-that-nghiep-post1502973.tpo