Nghiên cứu mở rộng ưu đãi với người lao động khi cổ phần hóa

Thủ tướng vừa chính thức giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 109/2007/NĐ-CP về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.. Xem theo ngày :